خستگی کادر درمان از ماسک نزدن برخی هموطنان

کادر درمانی بیمارستان‌ها سختی‌های زیادی را متحمل می‌شوند تا هموطنان گرفتار کرونا نشوند.