فیلم آموزشی نحوه استفاده از سیستم مولتی اکسیدان نوکوید (NOCOVID)

- محلول ضدعفونی کننده تولید شده توسط دستگاه نوکووید را می توان برای مصارف خانگی زیادی مانند ضدعفونی کردن میوه ها و سبزیجات به کار برد.
- محلول ضدعفونی کننده تولید شده توسط دستگاه نوکووید در همه پستانداران بطور طبیعی توسط گلبول های سفید برای مقابله با باکتری، قارچ و ویروس های مهاجم ساخته می شود .
- محلول ضدعفونی کننده تولید شده توسط دستگاه نوکووید در جهان برای مراقبت سلامت ،صنایع غذایی، ضدعفونی آب ها و بهداشت عمومی هم اکنون استفاده می شود .
- محلول ضدعفونی کننده تولید شده توسط دستگاه نوکووید یکی از سریع ترین مواد ضدعفونی کننده در مقابله با کرونا می باشد .
- استفاده از محلول ضدعفونی کننده تولید شده توسط دستگاه نوکووید برای ضدعفونی سبزیجات و میوه ها باعث افزایش ماندگاری آن ها نیز می شود .
شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان WWW.3MEDGROUP.COM تلفن : 02172478