دستگاه مخمل پاش. آبکاری ماشین

فروش دستگاه های اجرایی مخمل پاش وابکاری
دارای کارت گارانتی
دستگاه مخمل پاش. در دو مرحله کاری
پاشش چسب بر روی قطعه وپاشیدن پودر مخمل توسط دستگاه
دستگاه ابکاری در 6 مرحله کاری
پاشش آب مقطر
پاشش اکتیوایتور
پاشش آب مقطر
پاشش مواد ابکاری (A. B)
پاشش آب مقطر
گرفتن باد.
فروش محلول ابکاری. فروش فرمول ابکاری.
فروش انواع پودر. وچسب مخمل
آموزش به صورت رایگان وعملی
09027704059. 09027704058