مهمترین هدف ما کسب سه سهمیه باقی مانده است

غلامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:
حضور حسن یزدانی در صربستان به نفع کشتی ایران نبود
مهمترین هدف ما کسب سه سهمیه باقی مانده است