وظایف سازمان بورس

حمید فهیمی، کارشناس بورس در گفتگو با بازار به موضوعات روز بورس پرداخت و در رابطه با عملکرد سازمان بورس گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان بازوی نظارتی بازار سرمایه ایران، وظیفه نظارت بر عملکرد ناشرین، نهادهای مالی و سایر ارکان بازار را برعهده دارد.