مراحل دریافت معافیت کفالت پدربزرگ و مادربزرگ

اکثر افراد در سال های قبل بیشتر به دنبال دریافت معافیت کفالت پدر یا معافیت کفالت مادر خود بوده اند. اما امروزه با توجه به قوانین جدید، کم نیستند افرادی که با درنظر گرفتن شرایط معافیت کفالت پدر بزرگ یا مادر بزرگ به دنبال دریافت کفالت پدربزرگ یا کفالت مادربزرگ برای معافیت از سربازی هستند.
مرکز مشاوره آویژه
https://avije.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7/
با مشاوران آویژه همراه باشید
https://avije.org/
#معافیت_کفالت #مشاوره_آویژه #معافیت_سربازی