حل تمرین فصل 1 فیزیک دهم - بخش چهارم - محمد پوررضا - همیار فیزیک

این بخش مربوط به حل سوالات پایان فصل از سوال 8 تا 14 است.

مدرس: محمد پوررضا

حل تمرین فصل 1 فیزیک دهم به صورت کامل

در ابتدای فصل 1 فیزیک دهم با مواردی مانند تجربی بودن علم فیزیک و یا کمیت‌های فیزیکی آشنا می‌شویم که البته در این بخش‌های ابتدایی مهمترین مورد این است که بتوانیم کمیت‌های نرده‌ای و برداری را از هم تشخیص دهیم.
در ادامه این فصل به بخش بسیار مهم تبدیل یکاها می‌رسیم که این قسمت از فیزیک دهم مانند جدول ضرب در ریاضی است به طوری که اگر دانش‌آموزی این قسمت را بلد نباشد به هیچ وجه نمی‌تواند در ادامه فیزیک دهم و حتی در فیزیک یازدهم و فیزیک دوازدهم به تسلط کامل در حل مسائل برسد.

بعد از بررسی این موارد به سراغ خطا در اندازه‌گیری می‌رویم و در انتهای فصل، با اولین مفهوم در آموزش فیزیک دهم به عنوان چگالی آشنا خواهیم شد که بخش چگالی در فصل‌های بعدی و حتی در فیزیک یازدهم و فیزیک دوازدهم نیز کاربرد خواهد داشت.

با توجه به اینکه سوالات امتحانی از کتاب درسی طرح می‌شود و اینکه در سال‌های اخیر روند کنکور به شکلی بوده که دقیقاً سوالات کتاب درسی فقط با تغییر اعداد در تست‌های کنکور سراسری دیده شده است، باید به تمرین‌ها و مثال‌های کتاب درسی تسلط کامل داشته باشید تا بتوانید به راحتی^ سوالات آزمون‌های کلاسی و تست‌های کنکور را پاسخ دهید.