حرکت زیربغل سیمکش دست برعکس

عضلات هدف :
زیربغل و پشت بدن

نام دیگر حرکت :
زیر بغل سیمکش قایقی دست برعکس

نام انگلیسی حرکت :
seated low rowing with reverse grip

نحوه انجام حرکت زیربغل سیمکش دست برعکس

1. روی نیمکت دستگاه بشینید، زانوها را اندکی خم کنید، قرقره سیمکش را پایین تنظیم کنید.
2. سپس میله را بصورت برعکس بگیرید و به سمت شکم بکشید و به نقطه شروع برگردید.
3. دقت داشته باشید که میله را به سمت شکم بکشید.
4. هنگام جمع کردن میله نفس را خارج کنید و هنگام بازگشت نفس بگیرید .
https://fityar.org/Post/Exercises/seated-low-rowing-with-reverse-grip

برای رسیدن به اهداف، فقط تلاش کردن کافی نیست. یه تیم خوب باید تلاشت رو تضمین کنه، از ویژگی های فیتیار می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم : تیم متخصص علمی، رژیم غذایی آنلاین و آسان، پشتیبانی شبانه روزی، برنامه ورزشی انعطاف‌پذیر، سلامت محوری و تنظیم برنامه‌ها بصورت حضوری و غیرحضوری.
https://fityar.org/