بارندگی‌ های شدید تا چه زمانی ادامه دارد؟

کارشناس هواشناسی ضمن تشریح وضعیت بارندگی در استان‌های کشور از شدت گرفتن بارش‌ها و وقع سلاب در در استان‌های حاشیه زاگرس و البرز و شهر تهران خبر داد.