دستگاه کنترل تردد | دستگاه کنترل دسترسی | دستگاه حضور غیاب مدل FG-16

FG-16، یکی از کامل ترین دستگاه های کنترل تردد | اکسس کنترل | کنترل دسترسی موجود در بازار می باشد که می توان از آن به عنوان دستگاه حضور و غیاب | دستگاه اکسس کنترل | دستگاه کنترل دسترسی و دستگاه کنترلر سیستم کنترل تردد پارکینگ به صورت همزمان و یا مستقل استفاده نمود.