ظاهر شدن شبح کوهستان در شب

پلنگ برفی مرموزترین و کمیاب‌ترین گربه سان بر روی کره زمین است. این حیوان درنده در مناطق صعب العبور زندگی می‌کند و زوایای پنهان زندگی آن به تازگی توسط محققان و مستندسازان در حال آشکار شدن است.