زیر آسمان شهر 2

سريال زیر آسمان شهر 2 - کارگردان : مهران غفوریان - ۱۳۸۰ - فصل اول ، ق 4 و 5 و 6 - زندگی قشرهای مختلف شهر در کنار یکدیگر به تصویر کشیده شده است.تمام داستان در یک آپارتمان می‌گذرد که چند همسایه در آن زندگی می‌کنند؛ از جمله یک دکتر و پسرش، زن و شوهری جوان و پیرزنی تنها.