آموزش ترمیم و رفع آفتاب سوختگی بدنه خودرو با استفاده از پولیش در گنجی پخش

همانطور که در ویدیو قبلی گفتیم در مواردی که کیلر سطح بدنه بطور کامل از بین نرفته باشد، آفتاب سوختگی رنگ بدنه خودرو با پولیش قابل ترمیم هست.

در این ویدیو ابتدا آفتاب سوختگی بدنه خودرو رو با پولیش ترمیم و بعد همانطور که قول داده بودیم در مورد مواد کیلر پاک کن که در اینترنت با نام مایع رفع آفتاب سوختگی یا اسپری ترمیم آفتاب سوختگی شناخته میشود صحبت میکنیم.

برای مشاهده قیمت، مشخصات، مقایسه و خرید بهترین مایع و مواد پولیش مخصوص بدنه خودرو به گنجی پخش مرجع دیتیلینگ ایران مراجعه کنید.

https://ganjipakhsh.com/polish-and-detailing-consumables-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88


برای مشاهده قیمت، مشخصات، مقایسه و خرید بهترین پد و اسفنج پولیش و دیتیلینگ خودرو به گنجی پخش مرجع دیتیلینگ ایران مراجعه کنید.

https://ganjipakhsh.com/polishing-and-detailing-pads-%D9%BE%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

برای مشاهده قیمت، مشخصات، مقایسه و خرید بهترین دستگاه پولیش اوربیتال, چرخشی, دوال اکشن دیتیلینگ خودرو به گنجی پخش مرجع دیتیلینگ ایران مراجعه کنید.

https://ganjipakhsh.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-car-polisher-detailing-machine#آفتاب_سوختگی #گنجی_پخش #آفتابسوختگی_خودرو #دیتیلر #دیتیلینگ #دیتیلینگ_خودرو #پولیشکاری #پولیشکاری_حرفه_ای #ganjipakhsh #آفتابسوختگی #افتابسوختگی #آفتابسوختگی_ماشین #آموزش_دیتیلینگ #آموزش_دیتیلینگ_خودرو #کلاس_دیتیلینگ #آموزش_پولیش_ماشین_رایگان #رفع_آفتاب_سوختگی #ترمیم_آفتاب_سوختگی