کاربرد پی گسترده در مقابل فشار هیدرواستاتیکی

کاربرد پی گسترده در کجاست؟ کاربرد پی گسترده در مقابل فشار هیدرو استاتیکی به چه صورتی است؟ اما به چه دلیل نباید برای مقابله با فشار هیدرواستاتیکی آب از پی های منفرد استفاده کرد؟

در این ویدئو کوتاه که قسمتی از دوره جامع طراحی فونداسیون سبزسازه است به این سوالات پاسخ خواهیم داد. برای دریافت ویدئو کامل این آموزش به آدرس زیر بروید.
https://sbz.one/safe