موسسه سرا
موسسه سرا
موسسه تخصصی سرا با هدف اصلی پرورش توانمندیها و ارتقا سطح دانش حرفه ای مهندسان ومتخصصان حوزه صنعت ساختمان وبارویکرد انتقال دانش فنی وتکنولوژیهای نوین مرتبط با سازه،زلزله و سایر گرایش های مهندسی ساختمان ،درزمینه های آموزشی وپژوهشی از یک سو وارائه خدمات تخصصی فنی ومهندسی توسط متخصصین و مشاوران عالی از سوی دیگر به مدیریت آقای دکتر امیرحسین خلوتی فعالیت می نماید.در همین راستا مؤسسه سرا خدمات آموزشی خود را به شرح زیر ارائه می‌نماید:• برگزاری دوره‌های آنلاین• برگزاری دوره‌های حرفه‌ای و تخصصی…
ادامه...

ویدئوهای کانال