وضعییت تحصیل در مدارس کانادا

کشور کانادا، بنا بر شرایط و موقعیتی که دارد، یکی از کشور های مهاجر پذیر است که هر ساله دانشجویان زیادی برای تحصیل به این کشور مهاجرت می کنند.
این کشور از کیفیت زندگی بالایی برخوردار است و بسیاری از افراد برای برخورداری از این شرایط جذاب، به دنبال دریافت اقامت دائم از طریق تحصیل در این کشور هستند.

مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/