آهنگ از آن کیستی از محمدحسین سلطانی(پاپ)

آهنگ جدید محمدحسین سلطانی با نام از آن کیستی

دانلود آهنگ از آن کیستی از محمدحسین سلطانی با کیفیت 128

دانلود آهنگ از آن کیستی از محمدحسین سلطانی با کیفیت 320

مدت زمان : 3:09

متن ترانه محمدحسین سلطانی از آن کیستی :

لاله رخا سمن برا سرو روان کیستی سنگ دلا ستمگرا آفت جان کیستی

تیر قدی کمان کشی زهره رخیو مهوشی

جان فدا که بس خوشی جانو جهان کیستی

از گل سرخ رسته ای نرگس دسته بسته ای نرخ شکر شکسته ای پسته دهان کیستی

مهر ز من گسسته ای با دگری نشسته ای

ور ز من شکسته ای راحت جان کیستی

ای تو به دلبری ثمر شیفته رخت قمر بسته به کوه بر کمر موی میان کیستی

دام نهاده میروی مست ز باده میروی

مشت گشاده میروی سخت گمان کیستی

شهد و شکر لبان تو جمله جهان از آن تو در عجبم به جان تو تا خود از آن کیستی

لاله رخا سمن برا سرو روان کیستی

سنگ دلا ستمگرا آفت جان کیستی

تیر قدی کمان کشی زهره رخیو مهوشی جان فدا که بس خوشی جانو جهان کیستی

از گل سرخ رسته ای نرگس دسته بسته ای

نرخ شکر شکسته ای پسته دهان کیستی

مهر ز من گسسته ای با دگری نشسته ای ور ز من شکسته ای راحت جان کیستی

,ازآن کیستی,از ان کیستی,ازان کیستی