کدام افراد در صورت عدم پرداخت مهریه بازداشت نمی‌شوند؟

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره موضوع مهریه گفت: مهریه حتما باید پرداخت شود و افرادی که تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی‌کنند بازداشت می‌شوند، اما کسی که تمکن مالی ندارد به زندان نمی‌رود.