دانلود آهنگ دور ترین نزدیک علی یاسینی

دانلود آهنگ دور ترین نزدیک علی یاسینی
♫ ♫♫♫ ♫

من تنگه دلم اما میدونم که تو نه

فراموشت میکنم این دفعه قول دادم به خودم

فراموش میکنم اگه ازم بر بیاد اگه عکسای

تو به حرف بیاد اگه وسط تابستون برف بیاد

دنبالت دنیارو من گشتم رفته ی

بی برگشتم نشونتو از کی بگیرم