دستگاه مخمل پاش 09195642293مخمل پاش اموزش مخمل پاش فروش مخمل پاش پودر مخمل پودر اکلیل

دستگاه مخمل پاش خانگی صنعتی و دواپراتور با قابلیت مخمل پاشی و اکلیل پاشی و بارور کردن پودر مخمل
فروش پودر مخمل ایرانی و ترک
فروش اکلیل چینی و ژاپنی
اموزش رایگان کار با دستگاه بصورت تخصصی
فروش اینترنتی و حضوری
09195642293-09362709033-02156574663