فانتا کروم پاششی/ساخت دستگاه کروم پاش آراد کروم/0912805360

آرادکروم تولیدکننده دستگاه های فانتاکروم ، مخملپاش و هیدروگرافیک و مواد و رنگ فانتاکروم و هیدروگرافیک و مخمل برای دستگاه مخملپاش همراه با آموزش و مشاوره رایگان
سفارشات شما در رایطه با امور مخملپاشی و آبکاری (فانتاکروم) پذیرفته میشود
ارسال دستگاه ها به تمام نقاط کشور
تلفن های ما
09190680166
09128053607
09913043098
#آرادکروم #مخملپاش #فانتاکروم #هیدرو #هیدروگرافیک #مشاوره #رایگان #آبکاری #فلوک #جیرپاش