چطور با خیریه کودکان فرشته اند همکاری کنید

سلام دوستان عزیز. خیریه ی کودکان فرشته اند فعالیت های زیادی در حوزه ی کودک انجام می دهد و همچنین در سیستان و بلوچستان کمک های نقدی و غیرنقدی زیادی می کند. همکاری با خیریه می تواند هم به صورت نقدی باشد و هم به صورت غیرنقدی و همکاری به صورت حضوری در برنامه ها. https://daavtalabin.koodakancharity.ir/