حرکت پشت بازو دیپ روی نیمکت پا روی زمین

عضلات هدف :
پشت بازو

نام های دیگر حرکت :
دیپ پشت بازو روی میز پا روی زمین
دیپ روی نیمکت پا روی زمین

نام انگلیسی حرکت :
Bent-knee bench dip

نحوه انجام حرکت پشت بازو دیپ روی نیمکت پا روی زمین

1. پشت به نیمکت بشینید و دست ها را روی نیمکت و پاها را با کمی خم در زانو روی زمین بزارید.
2. تا جایی پایین بروید که زاویه آرنج ها 90 درجه شود، سپس به نقطه شروع برگردید.
3. در هنگام پایین رفتن نفس بگیرید و هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید.
4. دقت داشته باشید که در زمان بالا آمدن دست ها نباید کاملا کشیده و صاف شود و هنگام پایین آمدن آرنج ها نباید به بیرون متمایل شوند.
https://fityar.org/Post/Exercises/tricep-bench-dips

علمی ترین مسیر تناسب اندام زیر نظر متخصصین فیزیولوژی ورزشی و مربی بین المللی بدنسازی و آمادگی جسمانی و زیر نظر متخصص تغذیه و پزشک برای همه اهداف و شرایط در فیتیار.
https://fityar.org/