آغلاما آنا

آغلاما انا (مادرم گریه نکن)

این شعر زیبا رو با هنرمندی گوینده ارجمند جناب آقای حسن سرداری تقدیم دل های عزیزان داغدار آذربایجانی می کنیم.
باشد آلامی بر جراحت های وارد آمده از حادثه زلزله اخیر باشد.

رادیو قدرت، پنجره ای رو به آرامش
با ما در تماس باشید
09126513292