مراسم بزرگداشت شهادت فرماندهان محبوب مقاومت

ویدیویی از مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت فرماندهان محبوب مقاومت در بیروت