چون ابر بهار می‌گری زار ! غزل شماره ۶ ازعطار

فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری معروف به شیخ عطار نیشابوری، از شاعران و عارفان مشهور ایرانی قرن ششم و هفتم هجری است.که در حوالی نیشابور متولد شد. وی یکی از محبوب‌ترین و پرکارترین شاعران ایرانی است که شهرت جهانی دارد.
تهیه و تدوین توسط آقای مجید خندلی در برلین آلمان سال ۲۰۲۲ میلادی برابر با ۱۰۴۱ هجری شمسی