سپتیک تانک پلی اتیلن

پلی اتیلن یا پلی اتن یکی از ساده ترین و ارزان قیمت ترین پلیمر هاست. پلی اتیلن در واقع جامدی است مومی شکل وغیرفعال، که از پلیمریزاسیون اتیلن به دست می آید و به طور خلاصه به صورت PE نمایش داده می شود.

https://www.farabsanaat.com/%d8%b3%d9%be%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/