تجهیزات ایمنی ساختمان | کار در ارتفاع

در کلیپ فوق نحوه بستن کمربند ایمنی کار در ارتفاع آموزش داده می شود.
برای مشاهده قیمت و خرید کمربندهای کار در ارتفاع از بخش تجهیزات ایمنی و HSE سایت یک دو سه سازه بازدید نمائید.
مرکز تماس:
28428787
28425424
لینک خرید کمربند ایمنی:
https://www.123sazeh.com/product-category/hse/working-on-heights/