تلاوت قرآن "حامد شاکرنژاد" ، برای دختر "مهران غفوریان".

آقای " حامد شاکرنژاد " ، قاری بین المللی قرآن ، با حضور در منزل " مهران غفوریان " ؛
ضمن تلقین اذان ، در گوش دختر وی ( هانا ) ؛
سورهٔ مبارکهٔ " کوثر " را ، برای او ،
تلاوت می کند