اخباری از تدوین برنامه های مجلس تا اصلاح ساختار بودجه

بابک نگاهداری، رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره برنامه های مجلس و اصلاح ساختار بودجه به باشگاه خبرنگاران جوان ارائه کرد.