دستگاه بسته بندی تیغ اصلاح

دستگاه بسته بندی تیغ اصلاح ماشین سازی مسائلی 03135723006
این دستگاه در مدل های مختلفی از قبیل مکانیکی ، نیمه مکانیکی و PLC دار طراحی و تولید می گردد این دستگاه حافظه ای جهت ذخیره سازی کلیه پارامترهای چند محصول بسته بندی را دارد و همچنین جهت مصرف برق بهینه شده است و دارای اپراتوری آسانی می باشد.
وب سایت: www.masaelipack.com