فیلم رضایتمندی سرکار خانم ساغر کدخدائی بیمار لمینت دندان

فیلم رضایتمندی سرکار خانم ساغر کدخدائی بیمار لمینت دندان
فیلم رضایتمندی سرکار خانم ساغر کدخدائی بیمار لمینت دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان برای 6 واحد لمینت دندان و همچنین ایمپلنت دندان خود به کلینیک دندانپزشکی دکتر سجودی مراجعه کرده اند. و این درمان ها برایشان انجام شد.
https://drsojodi.com/Dental-implants-cost
دکتر سجودی
https://drsojodi.com/Laminated-teeth
دکتر سجودی - متخصص ایمپلنت - رضایتمندی بیمار - ایمپلنت دندان - لمینت دندان