آهنگ زخم از محمد اکبران(پاپ)

دانلود آهنگ زیبای زخم از محمد اکبران

دانلود آهنگ زخم از محمد اکبران با کیفیت 128

دانلود آهنگ زخم از محمد اکبران با کیفیت 320

مدت زمان : 4:53

متن آهنگ محمد اکبران زخم :

دو چشم پر اشک من در حسرت دیدنت بیخواب شد

بیخواب شد

تمام خاک کویر از اشک چشم من سیراب شد

سیراب شد

تمام جان من سوخت تمام جان من سوخت

تمام جان من سوخت

تمام جان من سوخت

تمام جان من سوخت تمام جان من سوخت

تمام سینه ام در حسرت آن سوخت

بندبند این تنم از لحظه ی رفتنت بیمار شد

بیمار شد

بعد رفتنت زمین از نعره ی سرخ من بیتاب شد

بیتاب شد

تمام جان من سوخت

تمام سینه ام در حسرت آن سوخت

تمام جان من سوخت تمام جان من سوخت

تمام جان من سوخت

تمام جان من سوخت

,ذخم,ضخم