واکنش فرزند دانشمند هسته‌ای ایران

فرزند شهید فخری زاده گفت: به استکبار جهانی می‌گویم، هرچقدر از این شهید ترس داشتید، از خون او هزار برابر بیشتر باید بترسید.