تابلو هشدار دهنده

یکی از کاربردهای کارتن پلاست استفاده به عنوان تابلو هشدار دهنده و علائم راهنمایی می باشد.
یکی از راه‌های جلوگیری حادثه در کارگاه های ساختمانی نصب علائم هشدار و تابلو هشداردهنده می‌باشد.
در بزرگ راه ها و جاده ها نصب علائم هشدار و تابلوهای راهنمایی سبب کاهش تصادفات شده و امنیت راه ها و جاده ها را افزایش می دهد.
تابلو های علائم خطر و هشدار دهنده با جنس کارتن پلاست در کارگاه های ساختمانی مانند تابلو مثلثی کارگران مشغول کارند مورد استفاده قرار می گیرد
که پیمانکاران در پروژه های ساختمانی میتوانند از آن استفاده نمایند
تیم نخستین ارایه دهنده محصولات کارتن پلاست محصول تابلو هشداردهنده با ابعاد استاندارد و رنگ های متنوع می باشد.