ترکوندن----سازه ها-پلان اول

شركت مهندسی و ساختمانی پلان اول (سهامی خاص) با رعایت اصول و استانداردهای علمی و مهندسی و فراتر از آن، با همکاری بهترین مهندسین مشاور و پیمانکاران تراز اول، امكان ارائه و انجام هرگونه مشاوره، طراحی، اجرا، نظارت، سرمایه گذاری یا مشاركت در بخشهای مختلف ساختمانی را دارا میباشد.
http://plan1.ir
درج اگهی رایگان