پاسخ پلیس به سوالی درخصوص کتک زدن برخی متهمان و مجرمین

سردار قنبری، رییس پلیس آگاهی با حضور در برنامه «چاپ اول» در پاسخ به سوالی درباره کتک زدن برخی متهمان و مجرمین گفت: کتک زدن در نظام دینی ما منسوخ است و قابل قبول نیست، چنین فردی جایی در پلیس آگاهی ندارد و اگر از چنین موضوعی اطلاع پیدا کنیم برخورد بسیار شدید می‌کنیم.

وی افزود: انجام چنین اتفاقی در حد شنیده‌ها است، زیرا فضای نظارتی ما اجازه رخداد چنین عملی را نمی‌دهد. امکانات در پلیس به گونه‌ای است که متهم در تمام مدتی که تحویل ما است تحت رصد است.