حضور آیت الله رئیسی در یکی از داروخانه‌های توزیع دارو‌های بیماری کرونا

یکی از داروخانه‌های توزیع دارو‌های بیماری کرونا