انگیزشی زمان تو هدر نده

همه انرژی ذهنی و فیزیکی تون رو میگیره ولی باید ادامه بدی و به سمت اون چیزی که میخوای بری
هیچکس براتون کار رو انجام نمیده… .

هر روز روی خودت کار کن بهترشو بهبود ببخش یاد بگیر خودت رو توسعه بده
از منطقه امن خود خارج شو از مرزهایی که به آن عادت کردی بیا بیرون

این تنها راهی است که مثل یک مرد بزرگ بشی اگه به همه افراد موفق دنیا نگاه کنی
یک نقطه مشترکی که بین همه اونها هست اینه که همه تلاش کردند و سختی کشیدن

https://zehnekook.com/dont-waste-your-life/