طوفان شدید در فیلیپین و تخلیه خانه‌ ها

یک طوفان شدید در فیلیپین، موجب طغیان شدید آب‌ها و جاری شدن سیل شد.