جو بایدن مجرم شناخته شد و تحت تعقیب است!

دادگاهی در اوکراین جو بایدن را در فهرست مجرمان قانونی لحاظ کرد.
رویداد۲۴ دادگاهی در اوکراین جو بایدن را در فهرست مجرمان قانونی لحاظ کرد. این اقدام به خاطر مسئله قرارداد رشوه‌خواری بین پسر بایدن و شرکت اوکراینی بوریسما است.