پودر مخمل پودر اکلیل 09195642293

دستگاه مخمل پاش در سه نوع خانگی صنعتی و دواپراتور با قابلیت مخمل پاشی و اکلیل پاشی و بارور کردن پودر مخمل دارای سیم ارت که مانع برق گرفتگی و باعث افزایش طول عمر دستگاه میشود فروش چسب فروش پودر ایرانی و ترک فروش اکلیل چینی و ژاپنی 09195642293-09192069105-09362709033