آهنگ زیبای فارسی _ انگلیسی "One Night In Dubai"

این آهنگ ، با نام " One Night In Dubai "
( شبی در دُبی ) ؛ توسّط "آرش" ، و "Helena" ، اجرا گردیده است .