دستگاه بسته بندی حلوا شکری

دستگاه بسته بندی حلوا شکری ماشین سازی مسائلی 03135723006
این دستگاه حافظه ای جهت ذخیره سازی کلیه پارامترهای چند محصول بسته بندی دارد و همچنین دارای سیستم خطایاب و آلارم جهت بروز هرگونه ایراد برقی و مکانیکی می باشد و همچنین دارای سیستم شمارنده جهت بررسی و شمارش هر شیفت کاری می باشد.
وب سایت: www.masaelipack.com