بزرگترین اختراع بشر، دستگاه کارخانه آسفالت!

https://amscrusher.com/fa/portfolio-item/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%aa/
عملکرد دستگاه کارخانه آسفالت بسیار بوده و همانطور که در ویدئو می توانید مشاهده کید، تنها کافیست تا آسفالت قبلی را که به روی زمین بوده است را جمع آوری کرده و به درون مخزن دستگاه کارخانه آسفالت آسیا ماسه ساز بریزید. و در نهایت آسفالت تازه و داغ تحویل گیرید. برای اطلاعات بیشتر می توانید به سایت آسیا ماسه ساز مراجعه نمایید.