کشف انبار خوراکی‌ های تاریخ مصرف گذشته

بازرسان اتاق اصناف شهرستان ری هنگام گشت زنی به یک انبار واقع در خیابان 60 متری شورآباد مشکوک و با دستور مقام قضایی و هماهنگی نیروی انتظامی وارد انبار شدند.