ساخت و تولید دستگاه مخمل پاش09381012250

تولید دستگاه ابکاری فانتاکروم 09363635493 دستگاه اابکاری پاشش کروم /صد طیف رنگی/
دستگاه ابکاری فانتاکروم 3 مخزن /دستگاه آبکاری فانتاکروم 4مخزن /فانتاکروم دو اپراتور /دستگاه ابکاری فانتاکروم تک اپراتور
کوتینگ/کیلر /لاک/جوهر رنگ تابان /جوهر طلایی/کروم طلایی/فانتا کروم/پرایمر
09363635493