ماجرای تمساح دریاچه چیتگر واقعیت دارد؟

برنا، رئیس اداره محیط زیست شهر تهران: انواع ماهی‌ها در دریاچه چیتگر وجود دارد و احتمال می‌رود که آن‌ها را با تمساح اشتباه گرفته باشند. محدودیت تردد در دریاچه چیتگر به دلیل محدودیت‌های کرونایی است.