کلیپ طنز وانت بار

وانت بار جا ب جابار یکی از پر سابقه ترین باربری های تهران در حمل بار و اثاثیه از کلیه نقاط تهران و نیز به شهرستانها- همراه با ما باشید در کنار این طنز جذاب
https://jabejabar.com/order-cheap-truck-in-tehran/