آموزش درست کردن جلو مو

نوك موهاتون هم بايد حالت بگيره كه سيخ سيخ نزنه بيرون! پس از استايلر مدل گرد استفاده كنيد كه نه خيلى درشت باشه نه خيلى ريز و مخروطى نباشه!
اگر نوك موهاتون سيخ سيخ زد بيرون، اونو از پايين ترين قسمت بگيريد و با نوك انگشت بقيشو به سمت بالا بكشيد.